REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikovanje usluga preduzeca koja obavljaju usluge vazduhoplovne navigacije

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je da pruži siguran, kvalitetan i efikasan servis provajdera vazduhoplovne navigacije na osnovu najviših standarda i standarda civilnog vazduhoplovstva u skladu sa Zakonom o civilnom vazduhoplovstvu.

Përshkrimi: Podnosilac prijave mora podneti formular sa pratecom dokumentacijom na nacin na koji je propisan Zakonom i Autoritetu civilnog vazduhoplovstva. Formular i dokumentaciju pregleda direktor Usluga vazdušne navigacije. Rok za preispitivanje je 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon pregleda dokumentacije, izdaje se sertifikat za pružanje usluga vazduhoplovne navigacije i potpisuje je generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nedefinisiano, zavisno od toga da li su ispunjeni uslovi. Najmanje 2, a najviše 6 godina.

Organi i ankimimit: Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
 • Adresa kompanije
 • Broj telefona, broj faksa i adresa elektronske pošte odgovorno lica
 • Opis usluga za koje se prijavljujete

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Izjava koju potpisuje glavni izvršni službenik ili lice na sličnom položaju koja potvrduje da organizacija i bilo koja dokumentacija u pitanju definiše trenutne i stalne mere usaglašavanja rada organizacije sa svih primenljivim zahtevima. Lice se samim tim slaže da CAA dostavi sve informacije o proceni opisa (Originalna)
 • Bezbednosna politika organizacija u skladu sa odredbama Zajednickih kriterijuma; (Originalna)
 • Nazivi položaja i imena više uprave; (Originalna)
 • Organizaciona struktura koja pokazuje liniju menadžerske odgovornosti u oblastima koje pokrivaju Zajednicki kriterijumi; (Originalna)
 • Organizaciona struktura koja pokazuje liniju menadžerske odgovornosti u oblastima koje pokrivaju Zajednicki kriterijumi; (Originalna)
 • Opšti opis ljudstva na raspolaganju (Originalna)
 • Opšti opis objekata i opreme organizacije (Originalna)
 • Opseg usluga koje se pružaju pod ovim uverenjem (Originalna)
 • Postupak za izmenu opisa i obaveštevanje CAA o svim promenama; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataIzdavanje sertifikata 20.000,00 EUR. Obnova sertifikata 10.000,00Bankarski transfer 1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion