REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenses for air transport operations

Ministry of Infrastructure, Department of Civil Aviation

Qëllimi: The purpose of this procedure is regulation of air services market

Përshkrimi: Applicants should submit the application form, and documentation as prescribed in Regulation No. 2010/1 on common rules in the management of air services and in the Manual on procedures for granting, suspending and revoking Operation Licenses. If the documentation is complete, the applicant will be granted a license.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: No limits

Organi i ankimimit: Ministry of Infrastructure

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

 • Name of business entity
 • Specification of financial expenses for the next period

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 days

Dokumentacioni i kërkuar

 • Statement on the purpose of the applicant (Copy)
 • List of management staff (Copy)
 • List of supervisory board (Copy)
 • The business plan for the first three (3) years of operations (Copy)
 • Financial audit report for the previous year (Copy)
 • Financial Projects for the next three (3) years (Copy)
 • Details of current and future financial resources (Copy)
 • Details of shareholders and types of shares they possess (Copy)
 • Financial revenues and cash flow plans for the first three (3) years of operations (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion