REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Approval of Permits for Ad Hoc Air Operations

Ministry of Infrastructure, Department of Civil Aviation

Qëllimi: The purpose of this procedure is regulation of air services market

Përshkrimi: For operators outside the European Common Aviation Area (ECAA), the applicant submits the documentation required by the Rules of MI in the Department of Civil Aviation.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Not determined

Organi i ankimimit: Ministry of Infrastructure

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Name of business entity

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 days

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certificate of Air Operator (Copy)
  • Aircraft Registration Certificate (Copy)
  • Certificate of Airworthiness of Aircraft (Copy)
  • Certification of aircraft navigation equipment (Copy)
  • Requirement of the insurance policy according to Regulation No. 2008/3 on Insurance Requirements of Air Carriers and Aircraft Operators (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion