REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikat o registraciji PDV

Ministarstvo Za Finansije, Poreska uprava Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je evidentiranje preduzeca koja su kategorisana kao lica koja se oporezuju. Lice koje se dobrovoljno prijavilo za PDV ili lice koje je došlo prag pravne granice mora prikupljati PDV kada pruža robu ili usluge i da placa PDV u budžet.

Përshkrimi: Lice koje se prijavi za postupak registrovanja za PDV ce morati da podnese sve formulare za registrovanje PDV licno ili preko ovlašcenog poslovnog zastupnika kancelariji Servisnog centra za poreske usluge - odsek za obrazovanje regionalne Poreske uprave Kosova. Uz obrasce za registrovanje PDV-a se moraju dostaviti kopije dokumenata o registrovanju preduzeca, uverenje o fiskalnom broju i licna karta. Takode postoji mogucnost podnošenja zahteva u elektronskom EDI obliku.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Neodredjeno ili dok Poreska uprava Kosova uvede narednu promenu

Organi i ankimimit: Poreska uprava

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Fiskalni broj
 • Naziv poreskog obveznika
 • Adresa poreskog obveznika
 • Vlasnik/odgovorno lice i br. telefona
 • Svrha registracije
 • Obrt u zadnjih 12 meseci
 • Datum dostizanja praga od 30000 €
 • Da li Vaše preduzece radi na više od jedne adrese?
 • Izjava vlasnika/odgovornog lica
 • Potpis vlasnika
 • Datum podnošenja prijave

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje o registraciji PDV (Originalna)
 • Zahtev za PDV registraciju (Originalna)
 • Kopija licne karte i licnog broja (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
 • Dokumentacija o registraciji preduzeća (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPlata sa gotovinom

Formulari nuk është në dispozicion