REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licensing of Livestock Markets

Food and Veterinary Agency, Animal Health Division

Qëllimi: The purpose of this procedure is the registration and licensing of animal markets.

Përshkrimi: A license is required to be entitled to conduct animal trading in specific location.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 years

Organi i ankimimit: Food and Veterinary Agency

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

 • Applicant's notes;
 • Country and location of livestock market;
 • Telephone number;
 • Email address;
 • Date of application;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 days

Dokumentacioni i kërkuar

 • Registration of business entity for respective activity; (Verified copy)
 • Decision on the location; (Original)
 • Project of related infrastructure; (Original)
 • Certificate confirming the means of transport to the market; (Original)
 • Transport certificate; (Original)
 • Veterinary health certificate; (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment500 EUR first time, license renewal 150 EUR Banking transfer 1000 4000 7000 2896

Formulari nuk është në dispozicion