REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Uvozna dozvola za hranu, stocnu hranu i uzgojni materijal

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Qëllimi: Svrha ove procedure je da ocuva zdravlje životinja i garantuje javno zdravlje.

Përshkrimi: Procedura pocinje popunjavanjem prijave. Prijava ukljucuje veterinarsko zdravstveno uverenje o prevozu živih životinja koja potpisuje službenik zemlje odakle se izvoze životinje, a koji garantuje navedenu pošiljku. Dozvola se izdaje istog dana i potpisuje je glavni izvršni službenik Agencije za hranu i veterinarstvo.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Ukoliko isporuka dolazi iz Srbije, dozvola važi 30 dana, dok za ostale zemlje dozvola važi 90 dana (zemlje koje su priznale Kosovo)

Organi i ankimimit: Agencija za hranu i veterinarstvo

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Beleške o podnosiocu prijave, br. telefona, elektronska pošta, datum podnošenja prijave;
  • Naziv i opis pošiljke (rasa, pol, starosna dob itd.);
  • Naručena količina;
  • Napomene o kompaniji izvozniku;
  • Potpuna evidencija kompanije uvoznika;
  • Granični prelaz preko kog ulazi pošiljka;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Veterinarsko zdravstveno uverenje za pošiljku koje izdaje nadležni organ zemlje odakle se vrši izvoz; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata40 EUR Bankarski transfer 1000 4000 7000 2896

Formulari nuk është në dispozicion