REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenciranje poslovnih subjekata za sakupljanje i promet ovcje vune

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Qëllimi: Svrha ove procedure je regulisanje borbe i sprecavanje zaraznih životinjskih bolesti, veterinarskih medicinskih praksi, trgovina stokom, životinjskim proizvodima i veterinarske kontrole uvoza, izvoza i tranzita stoke i životinjskih proizvoda.

Përshkrimi: Podnosilac prijave mora podneti prijavu Agenciji za hranu i veterinarstvo i mora podneti dokumentaciju o registrovanju preduzeca za aktivnost o kojoj je rec. Prijava za izdavanje dozvole mora biti ispunjena. Nakon prijave ce uslediti poseta komisije lokaciji, nakon cega ce biti uraden zapisnik i prijava za inspekciju se podnosi. U roku od 10 dana, donosi se odluka, gde se navodi broj izvoznika, a koju potpisuje službenik Sektora za životinje. Nakon toga, dozvolu izdaje i potpisuje glavni izvršni službenik Agencije za hranu i veterinarstvo. Isti postupak se primenjuje za produženje dozvole.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Agencija za hranu i veterinarstvo

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Zemlja i lokacija objekta;
  • Adresa elektronske pošte;
  • Datum podnošenja prijave;
  • Ime podnosioca prijave;
  • Broj telefona;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Registracija preduzeća koja se bave poslovima sa vunom; (Kopija)
  • Saglasnost opštine; (Kopija)
  • Građevinska dozvola za izgradnju objekta; (Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata500 EUR - obnova dozvole 150 EURPlata sa gotovinom 1000 4000 7000 2896

Formulari nuk është në dispozicion