REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za poslovne objekte za sakupljanje, trgovanje i izvoz kože živih životinja

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Qëllimi: Svrha ove procedure je borba i prevencija zaraznih bolesti životinja.

Përshkrimi: Podnosilac prijave podnosi zahtev zajedno sa pratecom dokumentacijom, dokazujuci registrovanje pravnog lica koje ce sprovesti takvu aktivnost Agenciji za hranu i veterinarstvo. Komisija ce sprovesti terensku posetu, bice uraden zapisnik i prijava za inspekciju se podnosi. U roku od 15 dana, donosi se odluka, gde se navodi broj izvoznika, a koju potpisuje službenik Sektora za životinje. Nakon toga, dozvolu izdaje i potpisuje glavni izvršni službenik Agencije za hranu i veterinarstvo. Postupci za produženje dozvole su isti.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: ///

Organi i ankimimit: Agencija za hranu i veterinarstvo

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Napomene podnosioca prijave;
  • Zemlja i lokacija objekta;
  • Broj telefona;
  • Adresa elektronske pošte;
  • Datum podnošenja prijave;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Registracija preduzeća; (Kopija)
  • Saglasnost opštine; (Kopija)
  • Graševinska dozvola za izgradnju objekta; (Kopija)
  • Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata500 EUR prvi put - 150 EUR za obnovu dozvolePlata sa gotovinom 1000 4000 7000 2896

Formulari nuk është në dispozicion