REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za uvoz duvana

Agencija za hranu i veterinarstvo, Pogranični fitosanitarni inspektorat

Qëllimi: Svrha ove procedure je nadgledanje entiteta koji se bave uvozom i trgovinom duvana kako bi se na tržište doveli kvalitetni proizvodi koji imaju uticaja na javno zdravlje.

Përshkrimi: Subjekti koji obavljaju trgovinske aktivnosti, nakon registrovanja pri Ministrastvu za Trgovinu i Industriju, podnose prijavu za izdavanje dozvole za uvoz hrane pri Agenciji za hranu i veterinarstvo, tj. Pogranicnom fitosanitarnom sektoru kako bi se dobila dozvola za uvoz duvana. Nijedan lokalni ili inostrani subjekat ne može trgovati duvanom i proizvodima od duvana bez odgovarajuce dozvole. Ista procedura važi i za produženje dozvole.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 godina

Organi i ankimimit: Ministrastvo za Trgovinu i Industriju

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Br. telefona, elektronska pošta;
  • Naziv i opis pošiljke;
  • Naručena količina;
  • Datum podnošenja prijave;
  • Potpuna evidencija kompanije uvoznika;
  • Granični prelaz preko kog ulazi;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Uverenje o registraciji preduzeća; (Originalna)
  • Fitosanitarno uverenje za duvan i sirovine; (Kopija)
  • Uverenje o kvalitetu cigara (Originalna)
  • Uverenje o poreklu; (Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata500 EUR za jednogodišnju dozvolu - iznos je isti i za obnovu dozvolePlata sa gotovinom 1000400070002890

Formulari nuk është në dispozicion