REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Registrovanje ograniceno partnerstvo

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Qëllimi: Svrha ove administrativne procedure je da omoguci razlicitim subjektima da registruju poslovanje u obliku ogranicenog partnerstva i istovremeno vrše svoje poslovne aktivnosti.

Përshkrimi: Obrazac prijave se može naci na internetu na zvanicnoj internet stranici Agencije za registraciju Agencije Kosova (ARBK). Aplikant (ili osoba ovlašcena za registraciju) podnosi obrazac za prijavu licno svakom servisnom centru ARBK-a. Obrazac proverava službenik prijema, slucaj je protokola, obraduje službenik za obradu podataka, odobrenje predmeta odobrava službenik za odobravanje, a Sertifikat biznisa se izdaje sa brojem biznisa i fiskalnim brojem.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nema vremenskog ogranicenja

Organi i ankimimit: Agencija za registrovanje biznisa

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Broj prijave
 • Uverenje o registraciji preduzeća
 • Adresa preduzeća
 • Telefon, adresa elektronske pošte
 • Aktivnost koju lice obavlja
 • Podaci o vlasniku i registrovanom agentu
 • Podaci o podnosiocu prijave

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

 • Ispunjavanje formulara A0 (Originalna)
 • Statut na osnovu Člana 33 Zakona br. 02/L-123 (Originalna)
 • Sporazum kompanije na osnovu Člana 86 Zakona br. 02/L-123 (Originalna)
 • Lični dokument (lična karta, pasoš) vlasnika i ovlašćenih lica koja su deo preduzeća (Overena kopija)
 • Saglasnost registrovanog agenta u skladu sa Članom 33.2 Zakona br. 02/L-123 (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata

Formulari nuk është në dispozicion