REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Registracija akcionarskog društva

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Qëllimi: Svrha ovog upravnog postupka je da omoguci razlicitim subjektima registraciju poslovanja u obliku akcionarskog društva kao preduslov za pocetak privredne aktivnosti.

Përshkrimi: Obrazac za prijavu se može naci on-line na službenoj internet stranici Kosovske agencije za registraciju biznisa (KARB). Nakon popunjavanja obrasca za prijavu, ovlašceno lice licno podnosi obrazac centralnoj kancelariji KARB-a u Prištini ili relevantnom opštinskom centru za registraciju biznisa. Obrazac se proverava od strane službenika za prijem, predmet se protokoliše, i obraduje ga službenik za registraciju preduzeca, slucaj odobrava službenik za odobravanje i izdaje se sertifikat o registraciji akcionarskog društva sa jedinstvenim registracionim brojem.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Besplatno

Organi i ankimimit: Kosovska agencija za registraciju biznisa

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

 • Službeni naziv akcionarskog društva
 • Trgovinski naziv akcionarskog društva (ako se traži od ovlašćenog predstavnika)
 • Adresa i kontakt informacije akcionarskog društva
 • Datum osnivanja akcionarskog društva
 • Iznos osnivačkog kapitala akcionarskog društva
 • Broj zaposlenih akcionarskog društva
 • Aktivnosti akcionarskog društva
 • Podaci o akcionarima akcionarskog društva
 • Podaci o ovlašćenim predstavnicima (ako ima
 • Podaci o generalnom direktoru akcionarskog društva
 • Podaci o članovima upravnog odbora akcionarskog društva
 • Podaci o jedinicama akcionarskog društva (ako ima)
 • Adresa nadležnog lica za prijem
 • Informacije ako generalni direktor, ovlašćena lica ili zastupnici su ovlašćeni za zastupanje akcionarsko društvo pojedinačno ili treba da deluju zajedno
 • Podaci o podnosiocu zahteva

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 2 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Popunjeni obrazac za registraciju akcionarskog društva (Originalna)
 • Kopija dokumenta identifikacije ovlašćenog predstavnika (Overena kopija)
 • Ovlašćenje ovlašćenog predstavnika (Originalna)
 • Statut akcionarskog društva (Originalna)
 • Memorandum o osnivanju akcionarskog društva (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion