REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Registrovanje opšteg partnerstva

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Qëllimi: Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu partnerstva kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Përshkrimi: Prijavni formulari su dostupni na internetu na zvanicnoj stranici Agencije. Nakon popunjavanja formulara, podnosilac prijave (ili lice koje ima ovlašcenje da izvrši registraciju) licno podnosi prijavni formular pri bilo kom servisnom centru KBRA. Formular ce pregledati službenik koji vrši prijem. Slucaj ce dobiti zvanican štambilj i bice napisan datum prijema. Na njemu rade službenici za slucaj, a slucaj odobravaju službenici za odobravanje. Poslovni sertifikat se izdaje, a na kome su napisani poslovni i fiskalni brojevi.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nema granice

Organi i ankimimit: Agencija za registrovanje biynisa

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Broj prijave
 • Uverenje o registraciji preduzeća
 • Adresa preduzeća
 • Telefon, adresa elektronske pošte
 • Aktivnost koju lice obavlja
 • Podaci o vlasniku i registrovanom agentu
 • Podaci o podnosiocu prijave

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

 • Ispunjavanje formulara B (Originalna)
 • Lični dokument (lična karta ili pasoš) (Overena kopija)
 • Saglasnost registrovanog agenta u skladu sa Članom 27.1 Zakona br. 02/L-123 (Originalna)
 • Sporazum na osnovu Člana 29 Zakona br. 02/L-123 (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata

Formulari nuk është në dispozicion