REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Registrovanje u registru ovlašcenih zastupnika

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Agencija za Industrijsku Svojinu

Qëllimi: Registrovanje ovlašcenih zastupnika, uslovi za izvršenje aktivnosti zastupanja u polju industrijske svojine.

Përshkrimi: Procedura za registrovanje u Registar pocinje podnošenjem prijave. Procenu zahteva za registrovanje u kancelariji za registar obavlja komisija koju cini Ministar/MTI putem odluke. Komisija pregleda i izdaje relevatne odluke koje se ticu zahteva za registrovanje u Registru. Ako zahtev za registrovanje ispunjava zahteve za registraciju, Kancelarija, na osnovu odluke komisije, izdaje odluku i sertifikat o registrovanju podnosioca prijave u registru.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 godina sa mogucnošcu produženja

Organi i ankimimit: Ministrastvo za Trgovinu i Industriju

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Podaci o podnosiocu prijave
  • Podaci o prijavi za registraciju
  • Podaci o stručnim kvalifikacijama
  • Podaci o državljanstvu
  • Podaci koji se tiču registracije preduzeća

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Zahtev za upis u registar (Originalna)
  • Diploma (Overena kopija)
  • Uverenje o poslovanju (Overena kopija)
  • Dokument koji dokazuje državljanstvo (Overena kopija)
  • Prijavna taksa (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataPlacanje za podnošenje zahteva za predstavnika iznosi 20 EUR; Taksa za registrovanje u Registru predstavnika (prvi zapis) iznosi 200 EUR - (za produženje, taksa za registraciju iznosi 200 EUR)Bankarski transfer 1000400070002410

Formulari nuk është në dispozicion