REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Registration in the register of Authorized representatives

Ministry of Trade and Industry, Industrial Property Agency

Qëllimi: Registration of authorized representatives, the conditions for exercising the activity of representation in the field of industrial property.

Përshkrimi: The procedure for registration to the Registrar commences upon submitting an application. Assessment on requirements for registration in the office register is done by the committee constituted by the Minister/MTI through a decision. The Committee reviews and issues relevant decision regarding the request for registration in the Register. If the registration request meets the requirements for registration, the Office, based on the decision of the committee shall issue a decision and certificate of applicant registration in the registry.

Baza ligjore

 • LAW NO. 04/L-029 ON PATENTS
 • Administrative Instruction No. 08/2013 for Authorized Representative in the Field of Industrial Property Article 5.6, 8, 9

Vlefshmeria e lejes: 1 year with possible extension

Organi i ankimimit: Ministry of Trade and Industry

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

 • Information on the applicant
 • Information on the application for registration
 • Information on professional qualifications
 • Information on citizenship
 • Information regarding business registration

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • The request for registration with the register (Original)
 • Diploma (Copy)
 • Business Certificate (Copy)
 • Document on the proof of citizenship (Copy)
 • Application fee (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PaymentPayment for submitting a request for a representative is 20 EUR; The fee for registration in the Register of representatives (first Recording) € 200 - (For extending the registration the fee is 200 €)Banking transfer 1000400070002410

Formulari nuk është në dispozicion