REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Registrovanje privatnih preduzeca

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Qëllimi: Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu privatnog preduzeca kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Përshkrimi: Obrazac prijave se može naci na internetu na zvanicnoj internet stranici Agencije za registraciju Kosova (ARBK). Kada se obrazac za prijavu popuni, podnosilac zahtjeva (ili osoba ovlašcena za registraciju) dostavlja obrazac za prijavu licno u bilo kom servisnom centru ARBK-a. Obrazac je pod kontrolom službenika prijema, slucaj je protokola, obraduje službenik za obradu podataka, predmetno odobrenje odobravaju službenici za odobravanje, a poslovnom sertifikatu izdaje se broj biznisa i fiskalni broj.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nema vremenskog ogranicenja

Organi i ankimimit: Centar za registrovanje biznisa

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Broj prijave
  • Uverenje o registraciji preduzeća
  • Adresa preduzeća
  • Telefon, adresa elektronske pošte
  • Aktivnost koju lice obavlja
  • Podaci o vlasniku i registrovanom agentu
  • Podaci o podnosiocu prijave

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Ispunjavanje formulara B (Originalna)
  • Lični dokument: lična karta ili pasoš (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata

Formulari nuk është në dispozicion