REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Permission for exhumation

Food and Veterinary Agency, Sanitary Inspectorate

Qëllimi: The purpose of this procedure is to provide a legal document for exhumation procedures.

Përshkrimi: In order to obtain an exhumation permit the applicant shall obtain an application form the Sanitary Inspectorate in the Food and Veterinary Agency. After completing the application, and producing the required documentation and fulfilling the conditions, the Sanitary Inspectorate inspectors gives permission in a period that is shorter than provided by the legislation. This relates to companies registered for transportation in exhumations.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: It is indefinite (permanent), unless the entity makes modifications to the facility or changes the address

Organi i ankimimit: Food and Veterinary Agency

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname;
  • Entity;
  • Address;
  • Municipality
  • Tel, Fax;
  • E-mail

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 days

Dokumentacioni i kërkuar

  • Death Certificate; (Original)
  • Company Certificate; (Verified copy)
  • Physician''s report; (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment30 EURBanking transfer 50561

Formulari nuk është në dispozicion