REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sanitarna saglasnost za skladištenje medicinskih proizvoda, medicinske opreme, farmakoloških fabrika

Agencija za hranu i veterinarstvo, Sanitarni inspektorat

Qëllimi: Svrha ove procedure je kontrola tehnickih, sanitarnih i higijenskih uslova gde se sprovodi bilo koja aktivnost.

Përshkrimi: Za dobijanje sanitarnog pristanka za tehnicke, sanitarne i higijenske uslove, podnosilac prijave dobija prijavni formular pri Sanitarnom inspektoratu Agencije za hranu i veterinarstvo. Nakon završetka prijave, dostavljanja neophodne dokumentacije i ispunjavanja kriterijuma, inspektori Sanitarnog inspektorata daju svoju saglasnost u roku od 2 dana.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Dozvola je vremenski nedefinisana, trajna, osim ukoliko preduzece ucini promene na objektu ili promeni adresu.

Organi i ankimimit: Agencija za hranu i veterinarstvo

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime;
  • Lice;
  • Adresa;
  • Opština;
  • Tel, Fax;
  • Elektronska pošta (email)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Uverenje o registraciji; (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion