REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sanitary consent for public enterprises, manufacturers, institutes, medical facilities and university facilities

Food and Veterinary Agency, Sanitary Inspectorate

Qëllimi: The purpose of this procedure is to control the technical and sanitary and hygienic - sanitary conditions of facilities where any activity is carried out to ensure public health.

Përshkrimi: For obtaining sanitary consent for the hygienic - sanitary technical conditions of the premises, the applicant receives the application at the Food and Veterinary Agency, namely the Sanitary Inspectorate. After completing the application, bringing the required documents and completing the conditions, the Inspectors of the Sanitary Inspectorate give consent in the shortest time possible than is foreseen in the legal framework. This consent must be obtained before the activity (work) begins.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: It is indefinite, permanent, unless the entity makes modifications to the facility or changes the address.

Organi i ankimimit: Food and Veterinary Agency

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname;
  • Entity;
  • Address;
  • Municipality;
  • Tel, fax, e- mail;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 days

Dokumentacioni i kërkuar

  • Business Registration Certificate; (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment30 EURBanking transfer50561

Formulari nuk është në dispozicion