REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sanitarna saglasnost za preduzeca u državnom vlasništvu, proizvodjace, institute, medicinske ustanove i univerzitetske ustanove

Agencija za hranu i veterinarstvo, Sanitarni inspektorat

Qëllimi: Svrha ove procedure je kontrola tehnickih, sanitarnih i higijenskih uslova gde se sprovodi bilo koja aktivnost kako bi se osiguralo javno zdravlje.

Përshkrimi: Za dobijanje sanitarnog pristanka za tehnicke, sanitarne i higijenske uslove, podnosilac prijave dobija prijavni formular pri Sanitarnom inspektoratu Agencije za hranu i veterinarstvo. Nakon završetka prijave, dostavljanja neophodne dokumentacije i ispunjavanja kriterijuma, inspektori Sanitarnog inspektorata daju svoju saglasnost u roku od 2 dana. Ova dozvola mora biti pribavljen pre zapocinjanja aktivnosti (rada).

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Za dobijanje sanitarnog pristanka za tehnicke, sanitarne i higijenske uslove, podnosilac prijave dobija prijavni formular pri Sanitarnom inspektoratu Agencije za hranu i veterinarstvo. Nakon ispunjavanja prijave i dostavljanja neophodne dokumentacije, odnosno ispunjavanja svih uslova, Sanitarna inspekcija daje saglasnost u roku koji je kraci od onog koji je predviden zakonskim okvirima. Ova saglasnost mora biti pribavljena pre zapocinjanja aktivnosti (rada).

Organi i ankimimit: Agencija za hranu i veterinarstvo

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime;
  • Lice;
  • Adresa;
  • Opština;
  • Tel,Faks, Elektronska pošta (email);

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Uverenje o registraciji preduzeća; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata30 eurBankarski transfer50561

Formulari nuk është në dispozicion