REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za stavljanje u promet biocidnih proizvoda

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Qëllimi: Svrha ove procedure je izdavanje dozvole za stavljanje u promet po ubrzanom postupku - registracija biocidnih proizvoda je što su biocidni proizvodi aktivne supstance pod Rasporedom I, te da ove supstance mogu biti opasne ili su mešavine sa malim rizikom, što Ministarstvo mora kontrolisati i nadzirati kako bi se ocuvala životna sredina i zdravlje ljudi. U toku postupka izdavanja dozvole, ministarstvo prikuplja podatke i vrši nadzor prometa biocidnih proizvoda na teritoriji Republike Kosovo.

Përshkrimi: Kako bi se rukovodilo biocidnim proizvodima i isti pustili u promet na Kosovu, pravna lica moraju da se prijave za izdavanje dozvole za njihov uvoz. Stavljanje u promet biocidnih proizvoda je dozvoljeno ukoliko su njihove aktivne supstance navedene u Raporedu i, IA i IB. Izdavanje dozvole za stavljanje u promet biocidnih proizvoda i njihove aktivne supstance se sprovodi u okviru dugacke procedure -Ovlašcenje pod Clanom 25 i po ubrzanom postupku - Registracija, Clan 26 ovog Zakona. Ministarstvo onda izdaje dozvolu za uvoz ili proizvodnju i puštanje u promet biocidnih proizvoda na tržište po ubrzanom postupku - Registrovanje biocidnih proizvoda i obaveštavanje o njima. Procedura za produženje je ista.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Dozvola važi 1 godinu za snabdevanje dozvoljene kolicine

Organi i ankimimit: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv biocidnog proizvoda, datum obaveštenja
 • Napomene o podnosiocu prijave i njegovom profilu i kontakt licu (adresa, naziv, proizvodac, uvoznik, distributer prerade.)
 • Namena biocidnih proizvoda
 • Tip proizvoda
 • A je dozvoljeno na tržištu EU - ili nije dozvoljeno na tržištu EU - napomene o proizvodu CE br,
 • Kategorije upotrebe - industrija, opšta potrošnja, strucna
 • Kategorije upotrebe - industrija, opšta potrošnja, stručna
 • Napomene o nazivu radnje pod IUPAC, EC brojem, CAS br. Koncentracija biocidnih proizvoda
 • Namena biocidnog proizvoda,
 • Uverenje o poslovanju,
 • Ugovor izmedu prodavca i kupca (uvoznika), naziv i adresa izvoznika,
 • Vremenski rok za obavljanje uvoza
 • Izjava o svrsi uvoza biocidnih proizvoda
 • Podaci o tehničkoj bezbednosti
 • Izjava odgovornog lica i strucnog osoblja koje rukuje biocidnim proizvodima.
 • Lista materijala i količine proizvoda

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Lista biocidnih proizdova za ponudu (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Originalna)
 • Dokaz o kvalifikacijama radnika ukljucujuci tehnickog upravnika - uverenja, diplome (Originalna)
 • Ugovor izmedu izvoznika i uvoznika (Originalna)
 • Lista tehničke bezbednosti (Originalna)
 • Aneks VII (Originalna)
 • Dokaz o profesionalnim kvalifikacijama osobe koja je zadužena za radno osoblje, (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion