REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za vadjenje energetskih minerala

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Qëllimi: Svrha ove procedure je da se angažuje na eksploataciji ili istraživanju mineralnih resursa na Kosovu.

Përshkrimi: Zahtev za izdavanje licence se podnosi Pravnom odseku Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale. Reviziju prijave za izdavanje dozvole vrši Odbor, a Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale u roku od 60 dana izdaje odluku, zajedno sa objašnjenjem gde se navodi zašto je odobrena licenca. Izraz 'energetski minerali' obuhvata sve tipove cvrstih ugljovodonika, tecnih i gasovitih ugljovodonika, bitumenske stene i radioaktivne materijale. Cvrsti ugljovodonici ce podrazumevati i ukljucivace lignit, mrki ugalj, ugalj, antracit i bilo koji drugi cvrsti karbonatni mineral. Tecni i gasoviti ugljovodonici ce podrazumevati i ukljucivace bilo koji organski materijal, gas ili tecnost, koji se sastoji prevashodno od ugljenika i vodonika, ali nece podrazumevati niti ukljucivati naftu ili prirodni gas.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 30 (trideset) godina

Organi i ankimimit: Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • ICMM broj zahteva
 • Datum podnošenja prijave
 • Vreme podnošenja prijave (sat)
 • Prihvaćeno potpisom
 • Naziv preduzeća
 • Formalno registrovana adresa
 • Mesto podnošenja prijave
 • Katastarska zona - opština
 • Br. registracije preduzeća
 • Broj telefona
 • Broj mobilnog telefona
 • Elektronska pošta
 • Izjava podnosioca prijave

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijavni formular (Originalna)
 • Dokaz iz Osnovnog suda da podnosilac prijave nije osuđivan za počinjeni zločin na vremenski period duži od 6 (šest) meseci (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Originalna)
 • CV - radna biografija (Originalna)
 • Mapa (Originalna)
 • Ekološka dozvola (Originalna)
 • Program eksploatacije (Originalna)
 • Plan zatvaranja rudnika i rehabilitacije prostora (Originalna)
 • Garancija za ispunjenje obaveza (Originalna, Za pogled)
 • Sporazum o pravima na površini (Originalna)
 • Uverenje o plaćenom porezu koji izdaje Poreska uprava Kosova (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata2.000 evra - taksa za izdavanje dozvole; 2.000 EUR - taksa za prijavuBankarski transfer 1000430070055950 kodi 50019

Formulari nuk është në dispozicion