REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za držanje prava za 1 godinu i 3 godine

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Qëllimi: Svrha ove procedure je da ocuva trajanje dozvole za istraživanje ili eksploataciju nakon suspenzije.

Përshkrimi: Procedura je isti kao i za gradjevinske minerale (1 godina) i dozvolu za zadržavanje za druge minerale (3 godine). Menja se samo broj godina. Nema administrativnih procedura za produživanje. Podnosilac prijave podnosi zahtev Nezavisnoj Komisiji za Rudnike i Minerale za dobijanje jednogodišnje dozvole za zadržavanje za gradevinske materijale i trogodišnje dozvole za zadržavanje za druge minerale. Odbor ce pregledati zahtev u roku od 60 dana i izdace licencu putem odluke.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Licenca za zadržavanje gradevinskih minerala (1 godina) Licenca za zadržavanje drugih minerala (3 years)

Organi i ankimimit: Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • ICMM broj zahteva
  • Datum podnošenja prijave
  • Ime i poslovni broj registra
  • Zastupa
  • Katastarska zona - opština
  • Kriterijum za izdavanje dozvole
  • Broj telefona i elektronska pošta

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

  • Prijavni zahtev (dostavlja ga podnosilac prijave) (Originalna)
  • Dozvola za vršenje ispitivanja ili eksploataciju (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataTaksa još uvek nije odredena. Bankarski transfer ska

Formulari nuk është në dispozicion