REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za ispitivanje za sve druge minerale

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Qëllimi: Svrha ove procedure je istraživanje minerala u Republici Kosovo, nadzor lica u industriji minerala, omogucavanje i podrška širem ucešcu i konkurencija u privatnom sektoru rudarske industrije.

Përshkrimi: Zahtev za izdavanje licence se podnosi Pravnom odseku Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale. Reviziju prijave za izdavanje dozvole vrši Odbor, a Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale u roku od 60 dana izdaje odluku, zajedno sa objašnjenjem gde se navodi zašto je odobrena licenca.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 3 (tri) godine

Organi i ankimimit: Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Afati i ankimimit: U skladu sa Zakonom o administrativnoj proceduri

Informatat e kërkuara

 • ICMM broj zahteva
 • Datum podnošenja prijave
 • Vreme podnošenja prijave (sat)
 • Prihvaćeno potpisom
 • Naziv preduzeća
 • Zastupa
 • Formalno registrovana adresa
 • Mesto podnošenja prijave
 • Katastarska zona - opština
 • Br. registracije preduzeća
 • Broj telefona
 • Broj mobilnog telefona
 • Elektronska pošta
 • Kriterijum za izdavanje dozvole
 • Izjava podnosioca prijave

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijavni formular (Originalna)
 • Dokaz iz Osnovnog suda da podnosilac prijave nije osuđivan za počinjeni zločin na vremenski period duži od 6 (šest) meseci (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Originalna)
 • Dokaz od Privrednog suda da podnosilac prijave nije u stečaju ili pod sudskom upravom (Originalna)
 • CV - radna biografija (Originalna)
 • Mapa (Originalna)
 • Istraživacki program (Originalna)
 • Ekološka dozvola (Originalna)
 • Opštinska saglasnost (Originalna)
 • Izjava kao deo prijavnog procesa za podnosioca prijave (Originalna)
 • Za obnovu dozvole je potrebno dostaviti kopiju originalne dozvole, mapu, opis obavljenih istraživackih aktivnosti, program istraživanja, zahtev za izdavanje dozvole i deklaraciju podnosioca prijave. (NEMA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Porez1.000 evra - taksa za izdavanje dozvoleBankarski transfer 1000430070055950 kodi 50019
Naknada1.000 EUR - taksa za prijavuBankarski transfer 1000430070055950 kodi 50019

Formulari nuk është në dispozicion