REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenciranje preduniverzitetsihe ustanova

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Odsek za preduniverzitetske obrazovne politike

Qëllimi: Svrha ove procedure je da ce kroz ovu proceduru Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnologije nadgledati sprovodjenje zakonskih i podzakonskih akata privatnih obrazovnih ustanova na svim nivoima.

Përshkrimi: Ustanova podnosi prijavu za izdavanje licence Kancelarije za privatno obrazovanje i obuku. Generalni sekretar osniva komisiju za pregled svih licenci, a posebnu peto 5 clanu komisiju koju cine zvanicnici osniva Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije. Generalni sekretar u roku od 3 meseca odlucuje o dodeli dozvole.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Obrazovni ciklus po nivoima

Organi i ankimimit: Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Nije definisana forma, podnosilac prijave može odabrati kako ce se prijaviti.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 90

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje o registraciji preduzeća (Originalna)
 • Osnivački akt (Originalna)
 • Organizaciona struktura (organogram) (Originalna)
 • Uverenje o vlasništvu ili zakupu objekta (Overena kopija)
 • Građevinska dozvola ili uverenje o postupku legalizacije objekta (Overena kopija)
 • Nacrt projekta u arhitektonskoj fazi objekta kao dokaz da je objekat projektovan ili reorganizovan radi dotične funkcije (Overena kopija)
 • Statut (Overena kopija)
 • Biznis plan (Originalna)
 • Dokument o ispunjenju higijensko-sanitarnih uslova rada (Originalna)
 • Dokument o ispunjavanju uslova protivpožarne zaštite (Originalna)
 • Lista nastavnog-vaspitnog osoblja (Originalna)
 • Razvojni plan obrazovne ustanove (Originalna)
 • Kopija ugovora između IPAAPP, kandidata, učenika, roditelja (staratelja) deteta radi registracije (Overena kopija)
 • Sporazum sa obrazovnom ustanovom približnog delokruga rada koja služi kao garancija za nastavak obrazovnog procesa za učenike u slučaju prekida rada ustanove (Originalna)
 • Dokumentacija o stručnoj spremi radnog osoblja, mora biti overena (Overena kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata500 EURBankarski transfer 1000 4000 7000 26 05

Formulari nuk është në dispozicion