REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za vodu

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Qëllimi: Svrha ove administrativne procedure je Integrisanje i održivo upravljanje vodnim resursima kako bi se osigurali adekvatna kolicina i kvalitet za sve potrošace, u skladu sa pravnim tekovinama EU o vodnim resursima.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja prijavu Ministarstvu za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje, zajedno sa svom neophodnom dokumentacijom. Komisija donosi odluku da li su ispunjeni svi uslovi u cilju izdavanja dozvole za vodu.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 godina do 15 godina (u slucaju dozvole za vodu za energetske potrebe, može trajati do 40 godina.

Organi i ankimimit: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv organizacije podnosioca prijave
 • Ime i radno mesto kontakt osobe koja zastupa organizaciju
 • Izvor površinskih voda
 • Vrsta izvora
 • Najbliži površinski vodni resurs
 • Kontakt podaci vlasnika zemljišta gde se nalazi izvor
 • Vrsta upotrebe vode
 • Oblast javnog vodosnabdevanja
 • Broj stanovnika uslužne oblasti

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 do 90 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Izvod iz privrednog registra (Originalna)
 • Uverenje o vlasništvu (Originalna)
 • Koncept projekta (Originalna)
 • Uslov vode (u zavisnosti od zahteva) (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataKada je vrednost ulaganja manja od 200.000 EUR, taksa iznosi 300 EUR; Kada je vrednost ulaganja u rasponu od 200.000 - 1 milion EUR, taksa iznosi 500 EUR; Kada je vrednost ulaganja u rasponu od 1-3 miliona EUR, taksa iznosi 1.000 EUR; Kada je vrednost ulaganja preko 3 miliona EUR, taksa iznosi 2,000 EUR. Bankarski transfer 1000400070002120

Formulari nuk është në dispozicion