REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Recognition of pre-university diplomas

Ministry of Education, Science and Technology, Pre-University Education Policy Department

Qëllimi: The purpose of this procedure is to equate and recognize school documents coming from different countries of the world related to pre-university education. Recognition and equivalence is done with the purpose of pursuing studies or practicing profession at this level of education

Përshkrimi: The interested party applies at the Ministry of Education, Science and Technology at the Department for Pre-university Education Policies - the General Education Division, respectively equivalence and the recognition of pre-university documents and diplomas.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: no limit

Organi i ankimimit: Ministry of Education, Science and Technology

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • no special application form

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

  • Diploma or certificate of level of education. (Copy)
  • Request (Original)
  • Birth Certificate (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment5 EUR for certificate and 10 EUR for a diplomaBanking transfer1000400070002605

Formulari nuk është në dispozicion