REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Odluka o Dozvoli za Prodaju Radova od Plemenitog Metala

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju

Qëllimi: Zaštita potrošaca od mogucnosti prevare na kvalitet proizvoda od plemenitih metala i zaštita od izbegavanja carinskih i pozerskih obaveza.

Përshkrimi: Pismeni zahtev se upucuje Agenciji za metrologiju Kosova od strane privrednog subjekta koji vrši prodaju ili preradu proizvoda od plemenitih metala. Izraduje se analiza dokumentacije za prijavu i nakon kompletiranja dokumentacije i uslova subjekt priprema i izdaje rješenje o dozvoli prodaje proizvoda od plemenitih metala.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Bez rocišta

Organi i ankimimit: Stručna komisija za žalbe

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime operatera podnosioca molbe
  • Ime subjekta
  • Adresa podnosioca molbe (ulica, mesto)
  • Br, Tel. I E-mail
  • Broj poslovanja

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Potvrda o registraciji poslovanja (NEMA)
  • Radna dozvola of Skupštine Opštine ili ugovor o kiriji (NEMA)
  • Potvrda o verifikaciji vage (NEMA)
  • Lupa (sočiva) (NEMA)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
NaknadaNaknade koje se odnose na ovu dozvolu utvrduju se na osnovu: Administrativnog uputstva (MTI) br. 05/2013, o visini i nacinu plac´anja za ispitivanje i oznacavanje predmeta od plemenitih metala.Bankarski transfer1000400070002410

Formulari nuk është në dispozicion