REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Izveštaj o ispitivanju za plemenite metale

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agencija za Metrologiju

Qëllimi: Svrha ovog postupka je da se potrošaci zaštite od mogucnosti varanja od kvaliteta rada od plemenitih metala i zaštite od bekstva od carina i poreza.

Përshkrimi: Pismeni zahtev se upucuje Agenciji za metrologiju Kosova od strane privrednog subjekta koji vrši prodaju ili preradu proizvoda od plemenitih metala. Zatim se vrši kontrola kvaliteta rada od plemenitih metala i Izveštaj o ispitivanju plemenitih metala

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Period važenja dozvole za privredni subjekat važi dok se ti proizvodi ne nadu na tržištu od strane privrednog subjekta, odnosno dok se ne prodaju.

Organi i ankimimit: Stručna komisija za žalbe

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime i adresu podnosioca zahteva
  • Datum podnošenja zahteva
  • Tip i broj proizvoda od plemenitih metala
  • Približno čistoća legure - pomešanost metala
  • masa proizvoda od plemenitih metala na gram
  • poreklo proizvoda od plemenitih metala za uvezene radove - carinski dokument - DUD
  • Potpis podnosioca prijave

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 5 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Pismeni zahtev (Originalna)
  • DUD- Specifični Carinski Dokument (Overena kopija, Za pogled)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
NaknadaNaknade koje se odnose na ovu dozvolu utvrduju se na osnovu: Administrativnog uputstva (MTI) br. 05/2013, o visini i nacinu plac´anja za ispitivanje i oznacavanje predmeta od plemenitih metala.Bankarski transfer1000400070002410

Formulari nuk është në dispozicion