REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikat za trenera u oblasti vozacke dozvole

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za vozila

Qëllimi: Svrha Sertifikata za trenera u oblasti vozacke dozvole je obuka kandidata za vozaca, obuka za instruktora vozaca, testiranje kandidata za vozaca, obuka ili testiranje za ispitivaca vožnje, obuka i testiranje za eko vožnju, obuka i testiranje za bezbednu vožnju.

Përshkrimi: Kandidat za trenera u oblasti vozacke dozvole podnosi aplikaciju na osnovu uslova utvrdenih Zakonom br. 05/L - 064 o vozackim dozvolama i Administrativnog uputstva koji ureduju ovu oblast. Kandidati polažu strucni kvalifikacioni ispit, osobe koje uspešno polože kvalifikacioni ispit imaju pravo da pohadaju osnovnu obuku za trenera, gde ce im biti izdat sertifikat za ucešce na osnovnoj obuci za trenera u oblasti vozacke dozvole. Zatim se organizuje strucni ispit za trenera koji mogu da polože kandidati koji su pohadali osnovnu obuku. Strucni ispit za trenera obuhvata teorijski i prakticni deo. Strucni ispit za trenera iz teorijskog dela obuhvata: pismeni deo - test i usmeni deo – prezentaciju nastavne teme. Ispit za trenera u oblasti vozacke dozvole održava Komisija imenovana od strane ministra. Nakon uspešnog završetka kvalifikacionog i strucnog ispita kandidat dobija Sertifikat trenera u oblasti vozacke dozvole. Sertifikovani trener u roku od 4 godine mora da pohada najmanje 2 obuke pri cemu i dobija Sertifikat za ucešce na obuci za sertifikovanog trenera u oblasti vozacke dozvole Za trenera može da aplicira osoba koja ispunjava sledece kriterijume: 1.1. ima završene osnovne studije; 1.2. ima vozacku dozvolu najmanje pet (5) godina za B kategoriju; 1.3. ima pet (5) godina radnog iskustva u oblasti vozacke dozvole; 1.4. da nije osuden za krivicno delo u trajanju od više od šest (6) meseci zatvora, pravosnažnom sudskom odlukom.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Neograniceno

Organi i ankimimit: Ministarstvo za infrastrukturu

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime, ime roditelja, prezime;
 • Datum i mesto rođenja;
 • Lični broj.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 360 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Vozačka dozvola; (Overena kopija)
 • Diploma (institucija školovanja, stečeno zvanje); (Kopija)
 • Obuke (vrste obuka, mesto, datum); (Overena kopija)
 • Radno iskustvo (subjekat/institucija, trajanje); (Overena kopija)
 • Sertifikat trenera (zvanje, mesto izdavanja, datum izdavanja); (Kopija)
 • Uverenje da nije osuđen za krivično delo (datum izdavanja, mesto izdavanja); (Originalna)
 • Uverenje da nije osuđen za krivično delo (datum izdavanja, mesto izdavanja); (Originalna)
 • Uverenje da nije osuđen za krivično delo (datum izdavanja, mesto izdavanja); (Originalna)
 • Potvrda od nadležnog organa o negativnim poenima. (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataSertifikat za osnovnu obuku - 1150 evra; Prijava ispita 180 evra; Izdavanje sertifikata 200 evra; Ucešce na obuci 50 evra.

Formulari nuk është në dispozicion