REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certification (Exam) of stomatologists

Ministry of Health, Department of Strategic Health Development

Qëllimi: The License exam is the condition to be licensed as a stomatologist as a health-care professional. This is carried out in order to ensure the quality of service.

Përshkrimi: The interested person applies for exam to the Office of the Central Board for registration and licensing. The Board determines the members of the Committee for certification of stomatologists. The candidate is tested in public health, health legislation and emergency medicine. The license exam committee, within 15 days, sets the date of the examination and within 5 days after the examination, issues a certificate of license exam to successful candidates.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Permanent

Organi i ankimimit: Ministry of Health, Central Board for Registration and Licensing

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Name of applicant and Applicant's surname;
  • Date of birth;
  • Telephone number;
  • Residence;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 days+5 days equipment with certificartion

Dokumentacioni i kërkuar

  • Application; (Original)
  • Diploma; (Verified copy)
  • The internship booklet; (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PaymentPayment for examBanking transfer30 euro

Formulari nuk është në dispozicion