REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licencë për grumbullues industrial të duhanit

Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Qëllimi: The purpose of this license is to allow applicants collecting tobacco in safe conditions that guarantee the quality of the marketed product.

Përshkrimi: Entities that are interested to obtain a license for collection of tobacco must submit a request to the Department for Agricultural Policy and Trade. Request will reviewed by a committee within the Department of Agricultural and Trade Policies .

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 years

Organi i ankimimit: Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Name of entity;
  • Owner's name and surname;
  • Address, country, municipality;
  • Tel, Fax, Email;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 days

Dokumentacioni i kërkuar

  • Business Certificate and information pages on the business; (Copy)
  • Fiscal Number Certificate; (Copy)
  • Work permit; (Verified copy)
  • Minutes of phytosanitary inspector; (Original)
  • Payment slip for payment of licensing fee in the amount of 300 € , and 200 € for license renewal; (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment300 EUR (200 EUR for license renewal)Banking transfer1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion