REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca industrijskog sakupljaca duvana

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Qëllimi: Svrha ove procedure je da dozvoli podnosiocima prijava da prikupljaju duvan u sigurnim uslovima kako bi garantovali kvalitet tržišnog proizvoda.

Përshkrimi: Entiteti koji nameravaju da imaju licencu za sakupljace duvana moraju podnijeti zahtjev Odjelu za poljoprivredu i trgovinu. Ispitivanje zahteva podnosi komisija u okviru Odjeljenja za poljoprivredu i trgovinu.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Naziv lica;
  • Ime i prezime vlasnika;
  • Adresa, zemlja, opština;
  • Broj telefona, faks, elektronska pošta;

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Uverenje o poslovanju i podaci o preduzeću; (Overena kopija)
  • Kopija uverenja o fiskalnom broju; (Overena kopija)
  • Radna dozvola; (Kopija)
  • Zapisnik fitosanitarne inspekcije; (Originalna)
  • Plaćena uplatnica za izdavanje dozvole u iznosu od 300 evra, 200 evra za obnavljanje dozvole; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata300 EUR (200 EUR za obnovu dozvole)Bankarski transfer1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion