REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za stecajnog upravnika

Ministarstvo Pravde

Qëllimi: Svrha ove procedure je odabir lica koja su kvalifikovana da obavljaju aktivnosti u polju stecaja kako bi se zaštitili interesi lica koja su korisnici tih usluga.

Përshkrimi: Kandidati koji su uspešno položili ispit za stecajnog upravnika se mogu prijaviti za dobijanje licence za stecajnog upravnika. Prijave za dobijanje dozvole se moraju podneti u roku od godinu dana od zadnjeg položenog ispita za upravnika. Razlika izmedu sertifikata i licence je u tome da sertifikat predstavlja samo dokaz o položenom ispitu, dok dobijanjem licence kandidat može zapoceti sa vršenjem aktivnosti stecajnog upravnika.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Licenca važi cetiri (4) godine od datuma izdavanja i može se obnoviti

Organi i ankimimit: Žalbena komisija

Afati i ankimimit: 8 dana

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Potvrda o državljanstvu Republike Kosovo (Originalna)
  • Potvrda sposobnosti da deluje (Originalna)
  • 3. Ima visoko obrazovanje iz oblasti ekonomije ili prava, odnosno srodnih smerova, (Originalna)
  • 4. Ima pet godina iskustva u radu sa višim kvalifikacijama, ili tri godine iskustva u radu na polju primene stečajnih postupaka (Kopija)
  • 5. Je pouzdano i savesno za obavljanje dužnosti upravnika. (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataBesplatno

Formulari nuk është në dispozicion