REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Registracija bespilotnih vazduhoplovnih sistema (SAP)

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Odeljenje za Sigurnost Leta

Qëllimi: Svrha ove procedure je registrovanje BVS i upisivanje u SAP registar, kojim upravlja UCVK.

Përshkrimi: Postupak pocinje sa apliciranjem stranke, zatim pregledom dokumenta i informisanjem KFOR-a, koji izdaje saglasnost / ovlašcenje. Tada se placa naknada.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Do dve godine

Organi i ankimimit: Žalbena komisija, Uprava za civilno vazduhoplovstvo

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Lični podaci
 • Kopija lične karte ili, u slučaju da se radi o strancima, kopija pasoša
 • Podaci o SAP

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

 • Ispunjen obrazac (Originalna)
 • Opis rada i letačkog područja (Originalna)
 • Vrsta BVS koji će biti upotrebljen za letačke aktivnosti (Originalna)
 • Fotografije BVS koji će biti upotrebljen (Originalna)
 • Korisnički priručnik (Originalna)
 • Potpisana izjava (Originalna)
 • Uverenje o položenom testu znanja (za kategorije 3 i 4 SAP) (Originalna)
 • Plaćanje naknade za registraciju BVS (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata• za kategoriju 1 BVS, iznos ce biti 10 evra; • za kategoriju 2 BVS, iznos ce biti 20 evra; • za kategoriju 3 BVS, iznos ce biti 50 evra; • za kategoriju 4 BVS, iznos ce biti 100 evra; (a) (Kategorija 1 - ukljucuje BVS, ciji je operativni tovar manji od 1 kg, uz maksimalnu visinu do 50 m, uz maksimalnu vazdušnu brzinu do 30 m/s i maksimalan radijus do 100 m; b) (Kategorija 2 - ukljucuje BVS, ciji je operativni tovar od 1 kg do 5 kg, uz maksimalnu visinu do 150 m, uz maksimalnu vazdušnu brzinu do 30 m/s i maksimalan radijus do 2 500 m; c) (Kategorija 3 - ukljucuje BVS, ciji je operativni tovar od 5 kg do 20 kg, uz maksimalnu visinu do 500 m, uz maksimalnu vazdušnu brzinu do 55 m/s i maksimalan radijus do 2 500 m; d) Kategorija 4 - ukljucuje SAP, ciji je operativni tovar od 20 - 150 kg, bez granice u smislu visine, brzine i radijusa) Bankarski transfer1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion