REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Odobrenje za prevoz opasnih materija vazdušnim putem

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Odeljenje za Sigurnost Leta

Qëllimi: Svrha ove procedure je odobrenje za vazdušne operatere koji žele da prevoze opasne materije vazdušnim putem. Imalac Sertifikata vazdušnog operatera (AOC), a koji izdaje Uprava za civilno vazduhoplovstvo Republike Kosovo ne može prevoziti opasne materije vazdušnim putem preko svog avioprevoznika bez prethodnog odobrenja/posebnog odobrenja za prevoz opasnih materija vazdušnim putem, koji takodje izdaje Uprava za civilno vazduhoplovstvo Republike Kosovo, a koja je prvobitno izdala AOC.

Përshkrimi: Podnosilac prijave podnosi prijavu UCVK uz svu neophodnu dokumentaciju. Nakon što Komisija pregleda predmet, podnosiocu prijave se saopštava odgovor u zakonom propisanom roku.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 godine

Organi i ankimimit: KZAP u okviru UCVK

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Podaci o podnosiocu prijave (ime, adresa, br. telefona)
  • Podaci o odgovornom licu (ime, prezime, radno mesto, adresa, broj telefona)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Izražavanje interesa (NEMA)
  • Obrazac za prijavu (Originalna)
  • Dokumentacija u skladu sa CAAK/DFS/DG-PRC-01 procedurom (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata1000Bankarski transfer1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion