REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Approval of instructor for hazardous goods

Civil Aviation Authority of Kosovo, Flight Safety Department

Qëllimi: The purpose of this procedure is that instructors who lecture the initial and periodic training programs for hazardous goods, as a minimum, must meet the requirements set out in Regulation no. 8/2014.

Përshkrimi: The applicant applies to the CAA with all the required documents and after the examination by the Commission, the answer is given within the required deadline.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 years

Organi i ankimimit: KZAP within CAAK

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Information on the applicant (name, address, tel.)
  • Information on the responsible person (first name, last name, position, address, tel.)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • CV (Original)
  • Copy of respective diplomas and certificates (NONE)
  • Other supportive documents (NONE)
  • Payment of the fee (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment50Banking transfer

Formulari nuk është në dispozicion