REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Prihvatanje instruktor za opasnih materija

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Odeljenje za Sigurnost Leta

Qëllimi: Svrha ove procedure je to da instruktori koji drže pocetne i periodicne programe obuke za rukovanje opasnim materijama, u najmanju ruku, moraju ispunjavati kriterijume koji su navedeni u pravilniku br. 8/2014.

Përshkrimi: Podnosilac prijave podnosi prijavu UCVK uz svu neophodnu dokumentaciju. Nakon što Komisija pregleda predmet, podnosiocu prijave se saopštava odgovor u propisanom roku.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 godine

Organi i ankimimit: KZAP u okviru UCVK

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Podaci o podnosiocu prijave (ime, adresa, br. telefona)
  • Podaci o odgovornom licu (ime, prezime, radno mesto, adresa, broj telefona)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • CV - Radna biografija (Originalna)
  • Kopija dotičnih diploma i sertifikata (NEMA)
  • Ostala prateća dokumentacija (NEMA)
  • Plaćanje naknade (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata50Bankarski transfer

Formulari nuk është në dispozicion