REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Approval of training program for hazardous goods

Civil Aviation Authority of Kosovo, Flight Safety Department

Qëllimi: The purpose of this procedure is that training providers have to establish and maintain initial and periodic training programs for hazardous goods for: a) carriers of hazardous goods, including packers and persons or entities assuming the responsibilities of the cargo carrier; b) operators; c) land treatment agencies that on behalf of the operator perform acceptance, handling, loading, unloading, transfer or other processing of cargo or mail; d) land treatment agencies located at the airport, who on behalf of the operator perform the processing of passengers; e) agencies not located at the airport, performing on behalf of the operator registration for departures of passengers; f) freight forwarders; g) agencies engaged in the examination of passenger, luggage and/or cargo or supplies; and h) appointed mail operators.

Përshkrimi: The applicant applies to the CAA with all the required documents and after the examination by the Commission, the answer is given within the required deadline.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 years

Organi i ankimimit: KZAP within CAAK

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Information on the applicant (name, address, tel.)
  • Information on the responsible person (first name, last name, position, address, tel.)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Application (Original)
  • Training program (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment400Banking transfer1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion