REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Certification of training organization for hazardous goods

Civil Aviation Authority of Kosovo, Flight Safety Department

Qëllimi: The purpose of this procedure is the certification of an organization that intends to conduct training on hazardous goods from CAAK as a provider of hazardous goods training

Përshkrimi: The applicant must submit the form with the documentation as required by law to the Civil Aviation Authority. Form and documentation are reviewed by Director of the Department of Air Navigation Services. Deadline for review is 60 days from the date of application. Following the review of all the documentation, a Certificate for Training Organization is issued and signed by the General Director of the Civil Aviation Authority.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 years

Organi i ankimimit: KZAP within CAAK

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Information on the applicant (name, address, tel.)
  • Information on the responsible person (first name, last name, position, address, tel.)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • The application form for issuing the certificate to the training provider (Original)
  • Description of organizational structure (Original)
  • The list of qualifications of leading staff and instructors (Original)
  • Description of classrooms and other objects (Original)
  • Description of the training program, including manuals, curricula, timetables and teaching materials (Original)
  • Description of the quality assurance system (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment500Banking transfer1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion