REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikacija za organizaciju obuke

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Usluge Vazdusne Navigacije

Qëllimi: Svrha ove procedure je da osigura da organizacija koja se bavi obukama obavlja posao na bezbedan i kvalitetan nacin, da je njegova usluga efikasna i da radi u saglasnosti sa pravilima i najvišim standardima bezbednosti u civilnom vazduhoplovstvu, a u skladu sa zakonom o civilnom vazduhoplovstvu (vidite ICAO konvenciju i pravne akte EU.

Përshkrimi: Podnosilac prijave mora podneti formular sa pratecom dokumentacijom na nacin na koji je propisan Zakonom i Autoritetu civilnog vazduhoplovstva. Formular i dokumentaciju pregleda direktor Usluga vazdušne navigacije. Rok za pregled je 60 dana od datuma podnošenja prijave. Nakon pregleda dokumentacije, izdaje se sertifikat za organizaciju obuke, a potpisuje ga generalni direktor Autoriteta civilnog vazduhoplovstva.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 2 - 6 godine

Organi i ankimimit: UCVK

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
 • Adresa kompanije
 • Broj telefona, broj faksa i adresa elektronske pošte odgovorno lica
 • Opis usluga za koje se prijavljujete

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Izjava koju potpisuje glavni izvršni službenik ili lice na sličnom položaju koja potvrđuje da organizacija i bilo koja dokumentacija u pitanju definiše trenutne i stalne mere usaglašavanja rada organizacije sa svih primenljivim zahtevima. Lice se samim tim slaže da CAA dostavi sve informacije o proceni opisa (Originalna)
 • Bezbednosna politika organizacije, u skladu sa direktivama o opštim kriterijumima (Originalna)
 • Radna mesta i imena više uprave (Originalna)
 • Organizaciona struktura koja pokazuje liniju menadžerske odgovornosti u oblastima koje pokrivaju zajednički kriterijumi (Originalna)
 • Organizaciona struktura koja pokazuje liniju menadžerske odgovornosti u oblastima koje pokrivaju zajednički kriterijumi (Originalna)
 • Pregled resursa radne snage (Originalna)
 • Opšti opis objekata i opreme organizacije (Originalna)
 • Opseg usluga koje se pružaju u okviru ovog sertifikata (Originalna)
 • Postupak za izmenu opisa CAA i obaveštavanje o bilo kojoj promeni (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata• 2000 € za izdavanje sertifikata, • 1000 € za obnovu sertifikata, • 500 € za izmenu sertifikata,Bankarski transfer1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion