REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Odobrenje za helikoptere – EH 131217

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Aerodromi

Qëllimi: Svrha ove procedure je izdavanja uverenja i regulisanje bezbednosti heliodroma za javnu upotrebu, a u cilju ispunjavanja rada vazdušnog prevoza lokalnih i medjunarodnih operatera.

Përshkrimi: Nakon prijave, inspektor iz odseka za aerodrome ce, nakon prijave, proveriti obrazac i dodatne podatke. Rok za pregled je 60 dana od datuma podnošenja prijave. Nakon verifikovanja pune dokumentacije i inspekcije heliodroma, odsek za aerodrome preporucuje generalnom direktoru da izda odobrenje koje onda potpisuje generalni direktor.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godine

Organi i ankimimit: UCVK

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Podaci o podnosiocu prijave (ime, adresa, br. telefona)
 • Podaci o odgovornom licu (ime, prezime, radno mesto, adresa, broj telefona)
 • Podaci o položaju heliodroma (naziv heliodroma, opis lokacije, geografske koordinate/položaj i udaljenost od najbližeg grada)
 • Opis planiranih radnji
 • Detalji koji će biti uneti u uverenje o heliodromu

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kopija operativnih postupaka i postupaka održavanja heliodroma (NEMA)
 • Detalji fizičkih karakteristika heliodroma, opreme, usluga i letelica, uključujući aeronautičke mape (mapa heliodroma i mapa barijera) (Originalna)
 • Original/overena kopija uverenja o registraciji preduzeća (NEMA)
 • Uverenje o vlasništvu heliodroma ili pravu na korišćenje (Originalna)
 • Podaci (radne biografije) više uprave heliodroma (Overena kopija)
 • Dokaz o plaćenih 50% iznosa naknade, u skladu sa važećom uredbom o naknadama koje propisuje Uprava za civilno vazduhoplovstvo (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata1) Prvo odobrenje 2000 EUR; 2) Obnova odobrenja 500 EUR; Izmena/prenos sertifikata 2000 EUR; Godišnja naknada 500 EURBankarski transfer1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion