REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Odobrenje za aerodrome - klasa A

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova, Aerodromi

Qëllimi: Svrha ove procedure je regulisanje sigurnosti aerodroma za javnu upotrebu, u službi vazdušnog saobracaja od strane domacih i medunarodnih vazdušnih operatora.

Përshkrimi: Nakon prijave, inspektor odseka aerodroma provjerava obrazac i dodatnu dokumentaciju. Rok za preispitivanje je 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon provere dokumentacije i inspekcije aerodroma, aerodromski odsek preporucuje odobravanje generalnom direktoru, koje potom potpisuje generalni direktor.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godine

Organi i ankimimit: UCVK

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Podaci o podnosiocu prijave (ime, adresa, br. telefona)
 • Podaci o odgovornom licu (ime, prezime, radno mesto, adresa, broj telefona)
 • Podaci o položaju aerodroma (naziv aerodroma, opis lokacije, geografske koordinate/položaj i udaljenost od najbližeg grada)
 • Opis planiranih radnji
 • Detalji koji će biti uneti u uverenje o aerodromu

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60

Dokumentacioni i kërkuar

 • Kopija operativnih postupaka i postupaka održavanja aerodroma (NEMA)
 • Detalji fizičkih karakteristika aerodroma, opreme, usluga i letelica, uključujući aeronautičke mape (mapa aerodroma i mapa barijera) (Overena kopija)
 • Original/overena kopija uverenja o registraciji preduzeća (Originalna, Kopija)
 • Uverenje o vlasništvu aerodroma ili pravu na korišćenje (Originalna)
 • Podaci (radne biografije) više uprave aerodroma (Overena kopija)
 • Dokaz o plaćenih 50% iznosa naknade, u skladu sa važećom uredbom o naknadama koje propisuje Uprava za civilno vazduhoplovstvo (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata1) Prvo odobrenje 8000 EU; 2) Obnova odobrenja 4000 EUR; 3) Izmena/prenos sertifikata 8000 EUR; 4) Godišnja naknada 2 000 EUR. Bankarski transfer1000 4000 7000 2217

Formulari nuk është në dispozicion