REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Autorizimet e pergjithshme per ofrimin e rrjeteve dhe/ose sherbimeve te komunikimeve elektronike

Regulatory Authority of Electronic and Postal Communications, Department of electronic communications

Qëllimi: Notification for the provision of electronic communications services and/or networks in the Republic of Kosovo and confirmation by the RAEPC allowing the exercise of this activity.

Përshkrimi: The authorized person submits the application, request and accompanying documentation to start providing electronic communications activity. After completing documentation, RAEPC issues a confirmation for allowing the exercise of electronic communications activity and registers it. Regulatory Authority of Electronic and Postal Communications according to applications, issues these authorisations: 1. General authorization for providing fixed public network 2. General authorization for providing fixed public services 3. General authorization for providing mobile public network 4. General authorization for providing mobile public services 5. General authorization for providing leased line services 6. General authorization for providing public networks with satellite transmission 7. General authorization for providing satellite public services 8. General authorization for providing data transmission - Internet services 9. General authorization for providing added value services

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: The confirmation is issued for an indefinite period.

Organi i ankimimit: The Competent Court

Afati i ankimimit: 30 days

Informatat e kërkuara

  • - Date of application, the name of the entity/company, business registration number and fiscal no.,
  • - Company address
  • - information on the person in charge, personal no., phone no., fax, address
  • - description of proposed services
  • - description of proposed services type of authorization applied for
  • - applicable technical standards

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 5 days

Dokumentacioni i kërkuar

  • 1. Notification form for entry into electronic communications activity (Original)
  • 2. Business Registration Certificate and information pages on the business (Copy)
  • 3. Fiscal Number Certificate (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PaymentApplication procedure is free of charge

Formulari nuk është në dispozicion