REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Ovlašcenje za pojednostavljeni postupak

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Qëllimi: Svrha ovog postupka je izdavanje ovlašcenja za pošiljke iste vrste robe koja se lako mogu prepoznati i za koja roba nije potrebna za dodatnu TARIK klasifikaciju, oznacavanje poriekla i prihvatanje robe predstavljen na fakturi ispunjavanjem drugih uslova.

Përshkrimi: Prijava se podnosi administrativnoj kancelariji na obradu, pregleda je Odeljenje za postupke i ovlašcenja. Kasnije se prijava nadopunjuje neophodnim dokumentima i pregleda se u zakonski predvidenom roku. Ovlašcenje potpisuje direktor Direkcije za akcize i postupke pri Carini Kosova. Roba koja se uvozi u okviru ovog postupka pod ovlašcenjem ce biti prijavljena za krajnju carinu i za placanje dugovanja, koje se nece produžiti nakon prvog radnog dana nakon dana kada se roba dostavi Carini.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 godine

Organi i ankimimit: Carine Kosova

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
 • Sistem pod koji se stavlja klasifikovana roba: način suspenzije, način povratka)
 • Period važenja ovlašćenja (datum za koji biste hteli da bude početni datum važenja ovlašćenja, kao i datum isteka ovlašćenja)
 • Roba koja će biti predmet pojednostavljenog postupka

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Podnošenje zahteva za PP (Originalna)
 • Dokaz da nisu prekršena carinska pravila u poslednje 2 godine (Originalna)
 • Dokaz o redovnom carinjenju robe u slobodnom prometu (Originalna)
 • Dokaz da nije korišćen PMNE (Originalna)
 • Dokaz o redovnom plaćanju poreza (potvrda o plaćenom porezu koju izdaje PUK) (Originalna)
 • Potvrda da lice ima priručnik i elektronski sistem arhiviranja dokumenata za robu koja se uvozi u okviru PP (Originalna)
 • Uverenje o fiskalnom broju (Originalna)
 • Uverenje o izvozu i uvozu (Originalna)
 • Uverenje o PDV-u (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Originalna)
 • Ugovor sa izvoznikom ugovorene robe (Originalna)
 • Ugovor sa prevoznikom ugovorene robe (Originalna)
 • Predstavljanje obima poslovanja (obim uvoza i izvoza) (Originalna)
 • Izjava o tome da li roba redovno ili sezonski pristiže (Originalna)
 • Dokaz o obimu operativnog poslovanja (Originalna)
 • Dobijanje bankarske garancije kako bi se pokrila carinska naknada za PP (Originalna)
 • Dostavljanje dokaza da se protiv lica trenutno ne vodi istraga za krivično delo u smislu privrednih aktivnosti i da lice nije predmet stečajnih postupaka (Originalna)
 • Mora se osigurati da faktura koja je navedena u okviru PP sadrži sve relevatne stavke (Originalna)
 • Mogućnost podnošenja obrasca elektronskim putem kroz sistem AW (Originalna)
 • Vođenje evidencije o pošiljci u okviru izjave za PP (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion