REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Ovlašcenje za oslobadanje od akciza na teška goriva za grejanje (Mazut)

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Qëllimi: Svrha ove procedure je da prati broj preduzeca koja su ovlašcena i oslobodjena od akciza na robu koja se koristi u proizvodnom procesu.

Përshkrimi: Prijavu bi trebalo podneti administrativnoj kancelariji na obradu. Pregleda je Sektor za postupke i ovlašcenja (pocevši od 3.4.2017). Kasnije se prijava nadopunjuje neophodnim dokumentima i pregleda se u zakonski predvidjenom roku. Dozvolu potpisuje generalni direktor Carina Kosova.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 12 do 24 meseca

Organi i ankimimit: Carina Kosova

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

 • Podatke o licu
 • Podatke o zahtevanoj količini
 • Broj telefona i email lica
 • Podatke o angažovanim dobavljačima
 • Razlog zahtevanja ovlašćenja
 • Podatke o potrošnji mazuta i proizvodnji u toku tri protekle godine
 • Podatke o normama mazuta

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Uverenje o fiskalnom broju (Overena kopija)
 • PDV uverenje (Overena kopija)
 • Fotografije proizvodne tehnoligije (Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion