REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za primenu naucnih istraživanja u prirodi

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Qëllimi: Svrha ove procedure je biomedicinsko naucno istraživanje, reprodukcija ili poboljšanje vrsta koje bi povecale koristi za ocuvanje prirode, kao i obrazovne ciljeve.

Përshkrimi: Podnosilac prijave ispunjava prijavu (može se pronaci u okviru administrativnog uputstva), u kojoj navodi sve informacije i u okviru koje dostavlja neophodnu dokumentaciju. Podnosilac prijave dostavlja zahtev koji ce pregledati Odsek za zaštitu životne sredine i vodne resurse, a nakon toga ce Ministarstvo za zaštitu živorne sredine i prostorno planiranje doneti odluku o izdavanju dozvole podnosiocu prijave, u kojoj su sadržani uslovi i obaveze podnosioca prijave u trajanja naucnih istraživanja u prirodi

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 godina

Organi i ankimimit: Žalbena komisija pri Ministarstvu za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Zahtev za izdavanje saglasnosti, dozvole, licence, uverenja i verifikacije u okviru zakonodavstva o zaštiti prirode
 • Dve preporuke od naučne ustanove za koju fizičko lice vrši istraživanja, ukoliko je podnosilac prijave fizičko lice
 • Radni plan, metodologija istraživanja
 • Podaci o članovima istraživačkog tima (uključujući akademske titule i nazive radnih mesta)
 • Podaci o specijalizacijama, ekspertizi i tekućem istraživanju koje pravno lice ili članovi tima vrše
 • Ranije pribavljene dozvole za terensko istraživanje, zajedno sa brojem protokola
 • Plaćena priznanica
 • Nosilac ove dozvole mora izvestiti Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje o rezultatima istraživanja u roku od 30 dana od privođenja kraju terenskog istraživanja

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Pisani zahtev (Originalna)
 • Neophodna dokumentacija (Originalna)
 • Metodologija rada (Za pogled)
 • Vremenski zahtev za realizaciju terenskog istraživanja u prirodi (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata15 EURBankarski transfer1000400070002120

Formulari nuk është në dispozicion