REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za radove u zašticenim rezervatima, posebnim oblastima, nacionalnim parkovima, parkovima prirode i spomenicima prirode

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Qëllimi: Svrha ove procedure izvršenje regulatornog zakonodavstva za uspostavljanje ekološke mreže 'Priroda 2000' (Nature 2000), a u cilju garantovanja zaštite prirode.

Përshkrimi: Ovaj tip izdavanja dozvola se omogucava kroz pravni akt (dokument) Ministarstva nakon što podnosilac prijave podnese zahtev koji ce pregledati Odsek za zaštitu životne sredine, a nakon toga ce Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja odlucuje da izda ili odbaci prijavu za izdavanje dozvole .

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Još uvek nije odredeno

Organi i ankimimit: Još uvek nije odredeno

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
  • Naziv kompanije, adresa, sedište, fiskalni br, br. telefona

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Još uvek nije odredeno

Dokumentacioni i kërkuar

  • Pisani zahtev (Originalna)
  • Studija procene efekta (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata100 EURBankarski transfer1000400070002120

Formulari nuk është në dispozicion