REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za izvoz minerala, slojeva ili fosila

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Qëllimi: Svrha ove procedure je ocuvanje minerala, fosila i slojeva koji su proglašeni zašticenim prirodnim vrednostima i cuvani na lokaciji mesta, dok lokacija pronalazi zaštitu kao zašticenu vrijednost prirode.

Përshkrimi: Ovaj tip izdavanja dozvola se omogucava kroz pravni akt (dokument) Ministarstva nakon što podnosilac prijave podnese zahtev koji ce pregledati Odsek za zaštitu životne sredine, a nakon toga ce Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja doneti odluku da izda ili odbaci prijavu za izdavanje dozvole . Ministarstvo dopušta vadenje minerala, fosila i geoloških slojeva u svrhu naucnih ispitivanja, u cilju strucnog usavršavanja, obrazovnih i izložbenih aktivnosti

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Još uvek nije odredeno

Organi i ankimimit: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
  • Naziv kompanije, adresa, sedište, fiskalni br, br. telefona
  • Opšti podaci o planu za izvoz minerala

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Pisani zahtev (Originalna)
  • Studija procene efekta (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata20 evraBankarski transfer1000400070002120

Formulari nuk është në dispozicion