REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

License for import of waste

Ministry of Environment and Spatial Planning, Department of Environmental Protection

Qëllimi: The purpose of this procedure is to define the conditions and procedures for issuing permits for the import of waste into the Republic of Kosovo.

Përshkrimi: The procedure for obtaining a license for import of waste is made by applying at the Ministry of Environment and Spatial Planning and reviewed by the committee constituted by the Ministry of Environment and Spatial Planning. The License committee decides whether to issue a permit, based on the evaluation of the documentation. Minutes of the License committee are signed by the chairman and other members of the committee who were present in the meeting and in the application review proceedings. Subject to the assessment of the committee a decision shall be drafted to be signed by the General Secretary.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 year

Organi i ankimimit: Ministry of Environment and Spatial Planing

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

 • Name, surname and address of applicant
 • Date of application
 • Phone number, fax number and email address
 • Amount of waste

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 60 days

Dokumentacioni i kërkuar

 • Form (Original)
 • Financial Guarantee (Original)
 • Contract between sender and receiver of waste (Original)
 • Business Registration Certificate (Original)
 • Proof of waste characteristics (Original)
 • Completed form with required notes for notification of cross-border flow of waste according to Annex I and II of the AI on import, export and transit of waste (Original)
 • Statement under Annex IV of the AI on import, export and transit of waste which is confirmed by the applicant for permit. (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment10 EURBanking transfer1000400070002120

Formulari nuk është në dispozicion