REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za stomatološku laboratoriju

Ministrastvo Zdravsta, Odeljenje za licence i akreditaciju zdravstvenih ustanova

Qëllimi: Ova procedura ima za cilj ispunjavanje uslova za prostor, inventar, opremu i osoblje za pružanje usluga zdravstvene zaštite i omoguc´iti ovim subjektima da obavljaju relevantne aktivnosti u skladu sa važec´im zakonodavstvom kako bi provjerili kvalitet usluge u ovim institucijama i da garantuje zdravlje javnosti.

Përshkrimi: Stranka podnosi prijavu pri Ministarstvu, odnosno Odeljenju za licenciranje i akreditaciju zdravstvenih ustanova za stomatološke laboratorije. Procenu vrši Ocenjivacka komisija; pregled prijave vrši Odbor za licenciranje privatnih zdravstvenih ustanova. Nakon pozitivnog odgovora, predmet se šalje ministru na potpisivanje. U roku od 30 dana od dana podnošenja prijave, izdaje se licenca u skladu sa odlukom Odbora na period važenja od 5 godina.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo Zdravlje, Komisija za pregled žalbi podnosilaca prijava i privatnih zdravstvenih ustanova

Afati i ankimimit: 30 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime, prezime i adresa podnosioca prijave
 • Broj telefona i elektronska pošta
 • Informacije o radnoj aktivnosti
 • Radno vreme ustanove
 • Statut zdravstvene ustanove na osnovu Zakona o zdravstvu br. 04 / l-125

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Aplikacija (Originalna)
 • Statut zdravstvene ustanove na osnovu Zakona o zdravstvu br. 04/L-125 (Overena kopija)
 • Lični dokumenti osnivača, direktora i zdravstvenog osoblja; (Overena kopija)
 • Stručna licenca za zdravstveno osoblje (Originalna)
 • Uverenje o registraciji preduzeća (Overena kopija)
 • Sanitarna saglasnost opštine na čijem će području biti otvorena zdravstvena ustanova, (Originalna, Kopija)
 • Plaćanje administrativne takse u skladu sa AU 08/2014 u vidu uplatnice koju izdaje Odsek za izdavanje dozvola i akreditaciju zdravstvenih ustanova (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata1000 EUR za dozvolu; 200 EUR za prijavu ; 200 EUR za obnovu dozvole; Bankarski transfer1000400070002508

Formulari nuk është në dispozicion