REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Permit for import, export and transit of dangerous chemicals

Ministry of Environment and Spatial Planning, Department of Environmental Protection

Qëllimi: The purpose of this procedure is the management and supervision of hazardous chemicals for the prevention and reduction of their adverse impacts on human health and the environment during production, storage, use and interstate transport.

Përshkrimi: The interested applicant submits the application together with the necessary documents to the Ministry of Environment and Spatial Planning for import, export and transit permits.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 year

Organi i ankimimit: Basic Court in Prishtina

Afati i ankimimit: 30 days

Informatat e kërkuara

  • Name, surname and address of applicant
  • Applicant's phone number and email address
  • Information on activity
  • Name of dangerous chemical

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 days

Dokumentacioni i kërkuar

  • Business Registration Certificate (Original)
  • CV (Copy)
  • Proforma invoice or contract between importer and exporter (Copy)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment10 EURBanking transfer1000400070002120

Formulari nuk është në dispozicion