REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za držanje u zatoceništvu vrste lokalnih ili stranih divljih životinja u svrhu javnog prikazivanja u zoološkim vrtovima, akvarijumima, terarijumima ili slicnim prostorima.

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Qëllimi: Osniva se u svrhu regulisanja cuvanja u zatoceništvu tipova divljih lokalnih ili stranih životinja u svrhu javnog prikazivanja u zoološkim vrtovima, akvarijumima, terarijumima ili slicnim prostorima kako bi se garantovala bezbednost posetilaca, tj. javna bezbednost.

Përshkrimi: Ovaj tip dozvole se izdaje kroz pravni akt (dokument) Ministarstva na osnovu zahteva podnosioca prijave, a pregleda ga Odsek za zaštitu životne sredine. Nakon ovog pregleda, ministar ce odluciti da li ce izdati dozvolu ili ne.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nije odredeno

Organi i ankimimit: Ne postoji mogućnost podnošenja žabe Ministarstvu. Međutim, može se pokrenuti administrativni spor u skladu sa Zakonom o upravnom postupku

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime, prezime i adresa vlasnika životinje
  • Naučni naziv i naziv na jednom od zvaničnih jezika Republike Kosovo
  • Pol životinje
  • Vrsta i šifra
  • Poreklo životinje
  • Opis uslova u kojima će životinja biti držana i u kojima će boraviti
  • Datum sticanja vlasništva nad životinjom
  • Način na koji je stečeno vlasništvo nad životinjom

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Još uvek nije odredeno

Dokumentacioni i kërkuar

  • Pisani zahtev (Originalna)
  • Studija procene efekta (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata200 EURBankarski transfer1000400070002120

Formulari nuk është në dispozicion