REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Permit for own-purposes use of plant protection products

Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, Department of Plant Production and Protection

Qëllimi: The purpose of this procedure is regulation of own-purposes use of plant protection products.

Përshkrimi: The applicant files a request and pays for permit for own-purpose use. The Ministry, namely the Department of Plant Production and Protection, after reviewing the application renders the decision to issue a license for own-purpose use.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Not applicable at present

Organi i ankimimit: Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Still not applied.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Still not applied.

Dokumentacioni i kërkuar

  • Request for Licensing; (Original)
  • Valid Diploma or Vocational Training Certificate; (Original)
  • Proof that the plant protection product is intended for own use and is not placed on the market by a third person or third person (Original)
  • The amount of PPP used in plant cultures; (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment80 EURBanking transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion