REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za sopstveno korišcenje proizvoda za zaštitu bilja

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Qëllimi: Svrha ove procedure je regulisanje sopstvene upotrebe sredstava za zaštitu bilja.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja zahtev i placa dozvolu za sopstveno korišcenje. Ministarstvo, pre svega Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka, donose odluku o izdavanju dozvole za sopstveno korišcenje nakon pregleda prijave.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Trenutno nije primenljivo

Organi i ankimimit: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Još uvek nije primenjeno.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Još uvek nije primenjeno.

Dokumentacioni i kërkuar

  • Zahtev za izdavanje dozvole; (Originalna)
  • Važeća diploma ili uverenje o zanatskoj obuci; (Originalna)
  • Dokaz da je proizvod za zaštitu bilja namenjen za sopstvenu upotrebu i da ga ne stavlja na tržište od strane trećeg lica ili trećeg lica; (Originalna)
  • Količinu PPP koja se koristi u biljnim kulturama; (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata80 EURBankarski transfer 1000400070001150

Formulari nuk është në dispozicion